Bình làm ẩm VH-3144

Đầu vào/ Đầu ra: 22F/22M mm

Dung tích nén trống: 420-700ml

Dung tích nén đầy: 180ml

Thể tích nước tối đa: 300ml

Dòng chảy tối đa: 180l/phút

Trở kháng (cmH2O): tối đa 30l/phút

Chất liệu: Polysulfone

Trọng lượng: 450g

Đế làm ấm VH-2000

Kích thước: 136x160x61mm

Trọng lượng: 0,9kg

Nguồn điện: (1) Đĩa làm ấm: tối đa 150W

                   (2) Nhiệt độ ngắt điện tại 115 +/- 3 độ C

                   (3) 230 +/- 23V, 0.7A 

                   (4) 112 +/- 12V, 1.3A

Nhiệt độ đĩa: Cắt tại 93 +/- 5 độ C

Cài đặt nhiệt độ: 5 bước, từ 45 tới 65 độ C

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, ISO 8185

 

 

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 3 Bình chọn)