- Empty capacity: 12L
- Material: PP Plastic
- Size: 38*26*26cm
- Cold source: 4 ice bricks

 

Bình chọn sản phẩm: (3.3 / 4 Bình chọn)