* Mindray (công nghệ Mindray):  6pins, 40 độ

 

       Tương thích với monitor: 509B, MEC-1000, MEC-1200, New PM6000, PM7000, PM8000, PM9000, VS800, PM600,

 

PM9000 Express

 

* Mindray (Masimo Module):  6pins, 80 độ

 

      Tương thích với monitor: PM 6000, PM 6201, PM 7000, PM 8000, PM 9000 Express, PM 9000, PM 9100, PM 9200P, M1K0, M2K0 (trước 01/2006)

 

* Mindray (Masimo Module):  6pins, 60 độ

 

       Tương thích với monitor new PM-6000,PM7000,  PM-8000, PM9000, PM-9000 Express, VS800 (công nghệ Masimo)   

 

 

* Mindray (Masimo Module):  6pins, 40 độ

 

       Tương thích với monitor new PM-6000, PM-8000 (công nghệ Masimo)

 

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)