Tủ y tế

Tủ đầu giường

Tủ đầu giường

Tủ đầu giường có bàn ăn quay được.

Call

Tủ đầu giường

Tủ đầu giường

Tủ đầu giường (loại lan can)

Call

Tủ đồ bệnh nhân

Tủ đồ bệnh nhân

Công ty chúng tôi có nhận tư vấn, thiết kế và cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Call

Tủ nội soi

Tủ nội soi

Công ty chúng tôi có nhận tư vấn, thiết kế và cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Call

Tủ thuốc di động

Tủ thuốc di động

dhtmed@gmail.com

Call

Tủ thuốc độc trong phòng mổ

Tủ thuốc độc trong phòng mổ

Công ty chúng tôi có nhận tư vấn, thiết kế và cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Call

Tủ thuốc inox

Tủ thuốc inox

Công ty chúng tôi có nhận tư vấn, thiết kế và cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Call

Tủ tiêu hao đêm

Tủ tiêu hao đêm

Công ty chúng tôi nhận tư vấn, thiết kế và cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Call