ECG máy điện tim gắng sức

Cáp điện tim cho máy điện tim gắng sức Motara

Cáp điện tim cho máy điện tim gắng sức Motara

Mã sản phâm: ECG Holter - Motara

Hãng sản xuất: Upnmed

Nước sản xuất : Trung Quốc

Dùng cho máy điện tim gắng sức Motara

Call

Cáp điện tim cho máy điện tim gắng sức Nihon Kohden

Cáp điện tim cho máy điện tim gắng sức Nihon Kohden

Mã sản phâm: ECG Holter - Nihon Kohden

Hãng sản xuất: Upnmed

Nước sản xuất : Trung Quốc

Dùng cho máy điện tim gắng sức Nihon Kohden 

Call