SẢN PHẨM KHÁC

Tai nghe đôi

Tai nghe đôi

Chest piece: Aluminum,

chest piece diameter : 46mm

Ear hook: Aluminum Ear plug: PVC

Tube: PVC Y type, two tubing for teacher and stdudent

Call