Connector Guide: 8 Pins  


Tương thích với những dòng máy: 
 
Viridia 24C, Viridia ,M3, M4, M2601A, M3000A, M3500B, 

M4735A,MP20,MP30,MP40,MP50,MP60,MP70,MP90,C1,C3,VirDia, VM4,VM6,VM8 

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)