Tương thích với máy: Burdick

BURDICK (QUINTON):Eclipse 4, Eclipse 400,Eclipse 8, Eclipse 800, Eclipse 850, Eclipse 850i, Eclipse Plus, Eclipse LE II BURDICK có số series bắt đầu bằng 1067 or 92304
ATRIA: ATRIA PLUS, ATRIA3000

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)