Tương thích với Kenz ECG 108/110,1203,1205 Kenz Cardico 302
          

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)