Compatible with: HP 78352C, 78354C,78834C, M1020A, M1205A, M2475B, M3,M5.

Sử dụng với dây cáp điện tim
HP AA 5 leads

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)