Đầu dò siêu âm thai Philips/HP

Philips M2375A

Chính hãng

06 tháng

Tương thích với Avalon FM20