Sử dụng với cáp nối cáp điện tim GE Marquette
Tương thích với GE® MAC 400, MAC 500, MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200
Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)