Tương thích với: HP78352C, 78354C,78834C,M1020A,M1205A,M2475A,M2475B, M3,M5.

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)