BagPRESS Bio45P là thiết bị chiết xuất  thành phần máu thế hệ mới cung cấp sự tách biệt điều khiển tự động của hồng cầu (RCC), Bạch cầu (BC), tiểu cầu plasma  (PPP) hoặc huyết tương (PRP)
BagPRESS Bio45P sử dung cho các trung tâm hiến máu nhằm lựa chọn máu chuẩn hoặc máu phân tách. Quá trình phân tách là tự động, một người duy nhất có thể hoạt động một số máy, đồng thời, tự động hóa các quy trình này cũng có nghĩa là các thành phần của máu thu được là chất lượng cao và chuẩn hóa.
BagPRESS Bio45P có thể được xây dựng để hàn ống túi máu một RF-đơn vị mạnh mẽ làm cho nó phù hợp cho cả quy trình thường tự động và hoạt động thủ công lặp đi lặp lại, cho một phạm vi rộng và an toàn và các người điều khiển có thể dễ dàng kéo ống ra ngoài.
BagPRESS Bio45P có:

- Cân trọng lượng các thành phần trong máu trong thời gian thực.

- RS 232 kết nối dữ liệu với một máy tính trung tâm

- RS 232 đọc mã vạch để đăng ký ID , ID túi máu,ECT....
- Màn hình LCD hiển thị thông tin

- Hai mật khẩu để nhập dữ liệu thủ tục nội bộ.

- 14 phương thức trong bộ nhớ dễ dàng thay đổi

Nguồn điện:230 +/- 10% VAC 50 Hz

Công suất:187 VA max

Cầu chì nội bộ:N2 x 1,6 AT 250V

Kết nối máy tính:RS 232, 9 pole

Kết nối Barcode:RS 232, 25 pole

Báo động:Âm thanh / Hình ảnh

Ngôn ngữ:Tiếng Anh

Kích thước:340 x 470 x 420 (DxRxC)

Trọng lượng:35 kg

Phân loại:Loại 1, nhóm B

Tùy  chọn

  • Bộ loại bỏ khí tự động
  • Hệ thống khóa Barcode
  • Ext.Balance, Bộ kẹp và hàn

Thời gian hàn:Có thể điều chỉnh trong khoảng 0,5 – 5 s

Tần số:40,68 Mhz

Nguồn rf ra:90 W / 50 Ohm

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)