Đèn mổ

Đèn mổ 2 nhánh 5+7 Bóng

Đèn mổ 2 nhánh 5+7 Bóng

Model: JS -009 Hãng sản xuất: Jinsol

Call

Đèn mổ di động có bộ lưu điện

Đèn mổ di động có bộ lưu điện

Model: ST-LED70E Hãng sản xuất: ST-Francis

Call

Đèn mổ di động

Đèn mổ di động

Model: ST-LED70M Hãng sản xuất: ST-Francis

Call

Đèn mổ gắn tường

Đèn mổ gắn tường

Model: ST-LED70W Hãng sản xuất: ST-Francis

Call

Đèn mổ treo trần 1 nhánh có camera và monitor

Đèn mổ treo trần 1 nhánh có camera và monitor

Model: ST-LED70SCM Hãng sản xuất ST-Francis

Call

Đèn mổ treo trần 1 nhánh

Đèn mổ treo trần 1 nhánh

- Bóng halogen - Hãng sx: Sturdy - Xuất xứ: Đài Loan

Call

Đèn mổ treo trần 1 nhánh

Đèn mổ treo trần 1 nhánh

- Bóng LED - Hãng sx: Sturdy - Xuất xứ: Đài Loan

Call

Đèn mổ treo trần 1 nhánh

Đèn mổ treo trần 1 nhánh

Model: ST-LED70S Hãng sản xuất: ST-Francis

Call

Đèn mổ treo trần 2 nhánh có camera và monitor

Đèn mổ treo trần 2 nhánh có camera và monitor

Model: ST-LED70DCM Hãng sản xuất: ST-Francis

Call

Đèn mổ treo trần 2 nhánh

Đèn mổ treo trần 2 nhánh

Model: ST-LED70D Hãng sản xuất: ST-Francis

Call