Có thể dùng ống nghe để kiểm tra quy trình đặt ống.

 

Các cấu trúc được làm trong suốt giúp quan sát trực tiếp quy trình thực hiện đặt ống.

 

Có thể đặt mô hình ở vị trí Fowler.

 

Có thể sử dụng thức ăn lỏng như thực tế.

 

Main visual: Tube Feeding Simulator NG, OG and PEG

 

 

tube feeding kyotokagaku

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)