Mô hình được thiết kế với cấu trúc mềm mại, độ linh hoạt tốt để thực hành các kỹ năng điều dưỡng như trong thực tế.

Các tính năng:

- Thay đổi tư thế

- Tiêm bắp

- Tiêm tĩnh mạch / Lấy máu

- Vệ sinh khoang miệng

- Chăm sóc dạ dày

- Dinh dưỡng qua tĩnh mạch trung ương

- Chăm sóc khí quản

- Thay đồ

- Di chuyển

- Tắm tại giường

- Hút dịch

- Thông tiểu

- Cho ăn qua đường mũi / miệng

- Thụt tháo

- Rửa dạ dày

- Băng bó

……

Tracheotomy care Suctioning Gastrostomy care

Total parenteral nutrition Nutrition (oral/nasal) Intestine lavage/gastric lavage

Urinary catheterization Enema administration Stoma care

Posture change Oral hygiene Intravenous injection

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)