Mô hình với đầy đủ các tính năng để thực hành kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi toàn diện.

 

Có thể thay đổi giới tính dễ dàng với các phụ kiện kèm theo.

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)