Mô phỏng toàn diện các tình huống cấp cứu thực và những dấu hiệu liên quan trên bệnh nhân cấp cứu: tình trạng đồng tử, xung động mạch, nhịp tim, âm tim, phổi...

Tất cả những biện pháp cấp cứu lâm sàng như khử rung tim, nhịp tim, CPR, điều trị bằng thuốc...và những dụng cụ thực tế trên lâm sàng đều có thể sử dụng được trên mô hình.

Mô hình  mô phỏng những dấu hiệu sống khác nhau thùy thuộc vào phương pháp cấp cứu áp dụng.

Tính năng có thể thay đổi thông tin các tình huống cấp cứu lâm sàng tùy vào nhu cầu giảng dạy và thực hành.

Tính năng tương tác internet giúp giảng viên có thể truy xuất dữ liệu thực hành của sinh viên một cách dễ dàng và kịp thời để đưa ra những hướng dẫn giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng.

 

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)