Mô hình mô phỏng những tình huống cấp cứu thực sự và những dấu hiện liên quan trên bệnh nhân cấp cứu như là tình trạng đồng tử, xung động mạch, nhịp tim, âm thanh tim, phổi...

 

Tất cả những phương pháp cấp cứu lâm sàng như khử rung tim, nhịp tim, CPR, điều trị thuốc...và những dụng cụ cấp cứu lâm sàng thực đều có thể sử dụng được trên mô hình. 

 

Mô hình tái hiện sự thay đổi của những dấu hiệu sống khác nhau tùy theo những phương pháp cấp cứu khác nhau được sử dụng.

 

Tính năng có thể điều chỉnh thay đổi các tình huống cấp cứu cho phép giảng viên có thể chỉnh sửa các tình huống cấp cứu cho phù hợp với nhu cầu giảng dạy và thực hành của sinh viên. 

 

Tính năng tương tác internet giúp cho giảng viên có thể lưu lại dữ liệu quá trình thực tập của sinh viên một cách dễ dàng và kịp thời để có thể đưa ra sự hướng dẫn và điều chỉnh hợp lý.

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)