* Tính năng:

- Có thể thực hiện mở đường thở

- Có thể thực hiện hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực.

- Trong khi hô hấp nhân tạo, có thể đánh giá thể tích thổi hơi thông qua độ phồng của lồng ngực.

- Hệ thống đèn báo về vị trí, độ sâu ép tim.

- Tần số thực hiện: ≥ 100 lần/phút, với âm thanh “tick”

- Sử dụng pin 9V

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)