Các trường hợp đặt nội khí quản khó có thể được thiết lập bằng màn hình điều khiển cảm ứng.

 

Điểm lượng giá được theo dõi định lượng và được hiển thị trên màn hình.

 

Hoạt động của mỗi buổi học và dữ liệu định giá được ghi lại và lưu trữ  theo tài khoản đăng  nhập phục vụ cho việc đánh giá và tổng kết.

 

dam simulator evaluation system

 

cam evaluation simulator

 

 

dam evaluation

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)